top of page

Sila

Srdca

Prebúdzanie osvieteného srdca

“Je to práve srdce, ktoré obsahuje pradávne posolstvo života a keď srdce začne opäť ovládať život človeka, život odpovie radosťou a silou.” 

- Drunvalo Melchizedek -

Prebúdzanie Osvieteného Srdca je 4-dňový intenzívny seminár, ktorý zmení váš život. Je plne interaktívny. Je to najjednoduchšie, najľahšie a najpriamejšie učenie o srdci preložené do moderného jazyka, moderného spôsobu myslenia, konceptov a názorov.

Drunvalo Melchizedek predstavuje seminár

Prebúdzanie osvieteného srdca

Obsah seminára

• Pochopenie procesu tvorenia

• Rozdiel medzi procesom tvorenia zo srdca a procesom tvorenia z mozgu

• Meditácie školy The Blue School of Imagery®

• Liečenie emocionálneho tela (liečenie srdca)

• Meditácia Jednotného dychu

• Meditácia Požehnaný tanec

• Spojenie sa s vyšším ja

• Prepojenie srdca a mozgu

• Vstúpenie do posvätného miesta v srdci

• Tvorenie z posvätného miesta v srdci

• Aktivovanie lúčov svetla

• Otvorenie tretieho oka

• Aktivovanie a programovanie Mer-Ka-By

Odporúčaná literatúra

Pradávne tajomstvo kvetu života - zväzok 1 a 2
Žiť v srdci

Prečítanie Drunvalových kníh pred seminárom vám pomôže pochopiť jeho učenie, ale úprimne - jediné, čo naozaj potrebujete, je vaše srdce.

Viac informácií o seminári Prebúdzanie osvieteného srdca a Škole rozpamätávania nájdete na webovej stránke School of Remembering®.

bottom of page